Τα θέματα ήταν εύκολα, γιατί ο k. Γιώργος και ο k.Ντίνος μας έμαθαν μαθηματικά!!!!

Αριάννα Λεβέντη - Γεωργία Γεωργίου