Τα θέματα ήταν εύκολα, γιατί ο k. Γιώργος και ο k.Ντίνος μας έμαθαν μαθηματικά!!!!

Αριάννα Λεβέντη - Γεωργία Γεωργίου

Για τους άλλους υπάρχουν ποσοστά επιτυχίας,για μας υπάρχει η απόλυτη επιτυχία

Φροντιστήρια Ροπή - Copyright © 2016. All Rights Reserved.